Surgical Excellence
Foundation

Surgical Excellence Foundation powstała z potrzeby wsparcia zdolnych rezydentów, młodych specjalistów oraz dojrzałych zawodowo profesjonalistów, którzy swoim warsztatem chirurgicznym, dorobkiem naukowym czy umiejętnościami organizacyjnymi wychodzą poza ramy standardu, stanowiąc wzór lekarza-chirurga.

Cele 
Fundacji

Celem fundacji jest pomoc w kształtowaniu postaw, umiejętności i wiedzy lekarzy - chirurgów w ich codziennej drodze do zawodowej i osobistej doskonałości.

integracja kadry
medycznej

podnoszenie kwalifikacji kadry
medycznej

działanie na rzecz aktywizacji zawodowej kadry medycznej

promowanie innowacyjności w opiece zdrowotnej

Cele 
Fundacji

Celem fundacji jest pomoc w kształtowaniu postaw, umiejętności i wiedzy lekarzy - chirurgów w ich codziennej drodze do zawodowej i osobistej doskonałości.

integracja kadry
medycznej

podnoszenie kwalifikacji kadry medycznej

działanie na rzecz aktywizacji zawodowej kadry medycznej

promowanie innowacyjności w opiece zdrowotnej

Czym się zajmujemy

Zajmujemy się organizacją spotkań, konferencji, sympozjów i zjazdów naukowych oraz warsztatów szkoleniowych dla rezydentów i specjalistów chirurgii różnych specjalności. Od WetLabów po warsztaty na Cadaverach, od małych kameralnych spotkań po większe kongresy międzynarodowe. Od peer-to-peer (P2P) po webinaria i multimedialne spotkania on-line. Udzielamy grantów i stypendiów naukowych, pomagamy w ich uzyskaniu i racjonalnemu spożytkowaniu. Wszystko po to, by pomóc najlepszym w zdystansowaniu konkurencji.

Założyciele
fundacji

Surgical Excellence Foundation została założona przez chirurgów dla chirurgów. Połączyliśmy siłę młodzieńczej wiary i entuzjazmu z umiejętnościami i doświadczeniem specjalisty. Dzięki temu jesteśmy w stanie spojrzeć nie tylko szerzej na problemy naszej - chirurgicznej społeczności, ale i dalej - na jej rozwój i znaczenie w przyszłości.

O nas

Fundacja „Surgical Excellence Foundation” została założona w 2019 roku z inicjatywy trzech chirurgów. Powstała z potrzeby wsparcia zdolnych rezydentów, młodych specjalistów oraz dojrzałych zawodowo profesjonalistów, którzy swoim warsztatem chirurgicznym, dorobkiem naukowym czy umiejętnościami organizacyjnymi wychodzą poza ramy standardu, stanowiąc wzór lekarza-chirurga.

Poprzez nasze działania chcemy podnieść poziom kształcenia osób zajmujących się specjalizacjami zabiegowymi, zachęcać do nieustającego rozwoju i dążeniu ku chirurgicznej doskonałości.

Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych